همه چیز در مورد شربت و قرص “دکسترومتورفان” پی و بی

دکسترومتورفان,دکسترومتورفان کودک,دکسترومتورفان توهم,دکسترومتورفان در بارداری,دکسترومتورفان بی,دکسترومتورفان هیدرو بروماید,دکسترومتورفان در کودکان,دکسترومتورفان کودکان,دکسترومتورفان پی عماد,دکسترومتورفان پی,شربت دکسترومتورفان کودکان,دکسترومتورفان پی برای کودکان,دکسترومتورفان برای کودک,دکسترومتورفان برای کودکان,دکسترومتورفان پی کودکان,دکسترومتورفان پی توهم,شربت دکسترومتورفان توهم,موارد مصرف شربت دکسترومتورفان در بارداری,شربت دکسترومتورفان در بارداری,مصرف دکسترومتورفان در بارداری,دکسترومتورفان بارداری,مصرف شربت دکسترومتورفان در بارداری,شربت دکسترومتورفان پی در بارداری,مصرف دکسترومتورفان در دوران بارداری,قرص دکسترومتورفان در بارداری,دکسترومتورفان پی در بارداری,دکسترومتورفان بی,شربت دکسترومتورفان بی,عوارض شربت دکسترومتورفان در کودکان,مقدار مصرف شربت دکسترومتورفان در کودکان,شربت دکسترومتورفان در کودکان,مصرف دکسترومتورفان در کودکان,شربت دکسترومتورفان پی-عماد,دکسترومتورفان پی,دکسترومتورفان پی چیست,دکسترومتورفان-پی-اکسیر,دکسترومتورفان پی در حاملگی,عوارض دکسترومتورفان پی

دکسترومتورفان , دکسترومتورفان کودک , دکسترومتورفان توهم , دکسترومتورفان در بارداری , دکسترومتورفان بی

گلو درد شدید و تحریک ناشی از سرماخوردگی، استفاده میشود
هر دو جزء دارو به روش خوراکی به خوبی جذب می شوند. دکسترومتورفان، به میزان بسیاری در کبد متابولیزه و به متابولیت فعالی به نام دکستروفان تبدیل که از راه کلیه ها خارج میشود. اما متابولیسم کبدی پسودوافدرین ناقص بوده و حدود 55 – 75 درصد آن بصورت تغییر نکرده از ادرار خارج میشود. اثر دکسترومتورفان حدود 1.5 ساعت و در مورد پسودوافدرین 15 – 30 دقیقه می باشد. زمان مدت اثر این دو جزء نیز به ترتیب 6 و 3 – 4 ساعت می باشد.

دکسترومتورفان , دکسترومتورفان کودک , دکسترومتورفان توهم , دکسترومتورفان در بارداری , دکسترومتورفان بی

عوارض جانبی دکسترومتورفان

مصرف مقدار زیاد دکسترومتورفان امکان دارد باعث ضعیف شدن تنفسی، ایجاد وابستگی در شخص و یا سایکوز شود. زیاد شدن ضربانات قلب، اضطراب، بیقراری، بی خوابی، لرزش، آریتمی، خشکی دهان و سرد شدن انتهاها نیز ممکن است دیده شود.

دکسترومتورفان , دکسترومتورفان کودک , دکسترومتورفان توهم , دکسترومتورفان در بارداری , دکسترومتورفان بی

هشدارها دکسترومتورفان

در مواردی مثل آسم، وجود سرفه های توام با خلط یا نارسایی عملکرد کبد باید با احتیاط مصرف شود.
مصرف زیاد دارو ممکن است باعث بروز سرگیجه، تحریک، بیقراری، تهوع یا استفراغ شدید شود.
در مبتلایان به آسم، ممکن است مقاومت راه های هوایی با تغییر میزان خلط زیاد شود.
مهار رفلکس سرفه توسط دارو، موجب احتباس ترشحات در سرفه های ترشح دار گردد.
به علت وجود پسودوافدرین در این ترکیب، در مواردی مثل پرکاری تیروئید، دیابت، بیماری های ایسکمیک قلب، زیادی فشار خون، عیب کار کلیه و بزرگی پروستات باید با احتیاط تجویز شود.

دکسترومتورفان , دکسترومتورفان کودک , دکسترومتورفان توهم , دکسترومتورفان در بارداری , دکسترومتورفان بی

تداخل های دارویی دکسترومتورفان

مصرف همزمان دکسترومتورفان با ترکیبات مهارکننده مونوآمین اکسیداز (MAO) مانند فورازولیدون و پروکاربازین باعث تشدید اثرات آنها و نیز طولانی شدن تحریک قلبی و زیاد شدن فشار خون شامل از پسودوافدرین می گردد.
به دلیل وجود پسودوافدرین، در صورت مصرف همزمان، اثر داروهای کم شدن فشار خون، مهار کننده های گیرنده بتا آدرنرژیک و اثرات ضد آنژین نیترات ها کم میشود.
اما اثرات هورمون های تیروئیدی و داروهای مقلد سمپاتیک زیاد میشود.

دکسترومتورفان , دکسترومتورفان کودک , دکسترومتورفان توهم , دکسترومتورفان در بارداری , دکسترومتورفان بی

نکات قابل توصیه مصرف دکسترومتورفان

زمانی که 7 روز پس از مصرف دارو، تب شدید، دانه های جلدی و یا سر درد مداوم همراه با سرفه وجود داشت، باید به دکتر مراجعه شود.

دکسترومتورفان , دکسترومتورفان کودک , دکسترومتورفان توهم , دکسترومتورفان در بارداری , دکسترومتورفان بی

مقدار مصرف دکسترومتورفان

  • بزرگسالان:

مقدار 10 میلی لیتر هر 6 ساعت مصرف شود و بیشینه مقدار مصرف تا  40ml/day  باشد.

  • کودکان:

در کودکان 2 – 6 سال، 2.5 میلی لیتر هر 6 ساعت و برای کودکان 6 – 12 سال، 5 میلی لیتر هر 6 ساعت تجویز می شود.

دکسترومتورفان