شعر در مورد پدر برای سنگ قبر

شعر در مورد پدر برای سنگ قبر ,شعر در مورد پدر سنگ قبر,شعر در مورد پدر روی سنگ قبر,شعر درباره پدر برای سنگ قبر,شعر ترکی درمورد پدر برای سنگ قبر,شعر در باره سنگ قبر پدر,شعر درباره پدر روی سنگ قبر,شعر درباره پدر سنگ قبر,شعر سنگ قبر در مورد پدر مادر,شعر درباره سنگ قبر پدر,شعر در مورد سنگ قبر پدر,شعر درباره ی سنگ قبر پدر,شعر پدر برای سنگ قبر,شعر پدر برای سنگ مزار,شعر ترکی پدر برای سنگ قبر,شعر درباره پدر برای سنگ قبر,شعر در مورد پدر برای سنگ قبر,شعر پدر روی سنگ قبر,شعر پدر روی سنگ قبر,شعر پدر بر سنگ قبر,شعر پدر جهت سنگ قبر,شعر پدر برا سنگ قبر,شعر پدر سنگ مزار,شعری برای سنگ مزار پدر,شعر ترکی برای سنگ مزار پدر,اشعار ترکی برای سنگ قبر پدر,شعر ترکی سنگ قبر پدر,شعر ترکی درمورد پدر برای سنگ قبر,شعر ترکی قشقایی برای سنگ قبر پدر,شعر درباره پدر روی سنگ قبر,شعر در مورد پدر سنگ قبر,شعر در مورد پدر روی سنگ قبر,شعر در باره سنگ قبر پدر,شعر در وصف پدر روی سنگ قبر,شعر زیبا برای پدر روی سنگ قبر,شعر روی سنگ قبر پدر و مادر,شعر روی سنگ قبر برای پدر,شعر ترکی روی سنگ قبر پدر,شعر های روی سنگ قبر پدر,اشعار پدر روی سنگ قبر,شعر پدر بر روی سنگ قبر,شعر بر روی سنگ قبر پدر,شعر پدر برای روی سنگ قبر

شعر در مورد پدر برای سنگ قبر

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد پدر برای سنگ قبر برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

چون نامه عمر ما به هم پیچیدند بردندبه میزان عمل سنجیدند

بیشاز همه کس گناه ما بود ولی مارا به ولایت علی بخشیدند

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعر در مورد پدر برای سنگ قبر

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود

صحنه پیوسته بجاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر در مورد پدر سنگ قبر

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

سایه اش همچون پناهی بود رفت شانه هایش تکیه گاهی بود رفت

شادی ما بود دیدار رخش شادی ما یک نگاهی بود رفت

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر در مورد پدر روی سنگ قبر

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

ز گورستان گذر کردم کم و بیش بدیدم حال دولتمند و درویش

نه درویشی به خاکی بی کفن ماند نه دولتمند برد از یک کفن بیش

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر درباره پدر برای سنگ قبر

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

یاد ایامی که ماهم روزگاری داشتیم هم پدر بالای سر هم سایه بانی داشتیم

ای صد افسوس به اعلا رفت و ما تنها شدیم بعد مرگش العجب ماتم سرایی داشتیم

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر ترکی درمورد پدر برای سنگ قبر

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

این که خفته است در این مرقد پاک پدر خوب و فداکار من است

طلب مغفرت از درگه حق بهر او روز و شبان کار من است

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر در باره سنگ قبر پدر

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

افسوس که آن همدم دیرینه ما رفت آن مظهر پاکیزگی و مهرو صفا رفت

یاران تو از سوز و دل خویش بگویند ای وای فلک مونس و جان و دل ما رفت

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر درباره پدر روی سنگ قبر

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

شانه اش مارا پناهی بود و رفت شانه مان را تکیه گاهی بود و رفت

رفت و رفت غمهای ما بیشتر شد شادی ما یک نگاهی بود و رفت

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر درباره پدر سنگ قبر

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

ای پدر ای عارف نیکو خصال                          ای که قدرت را نداشتم هنگام وصال

خوش بخواب اینجا که این دنیای دون               چون تو گوهر کم دهد از خود برون

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر سنگ قبر در مورد پدر مادر

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

آن گنج نهان در دل خانه پدرم بود هم تاج سرم بود همی بال و پرم بود

هرجا که ز من نام ونشانی طلبیدند آوازه نامش سند معتبرم بود

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر درباره سنگ قبر پدر

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

از ملک جهان رفت به جنت پدر ما برداشته شد سایه لطفش ز سر ما

افسرده نمیخواست دل فرزند و همسر افسوس فلک کرد پر از غم جگر ما

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعر در مورد سنگ قبر پدر

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

ای چرخ و فلک خرابی از کینه توست بیداد گری شیوه دیرینه توست

ای خاک اگر سینه تو بشکافتند بس گوهر قیمتی که در سینه توست

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

شعر درباره ی سنگ قبر پدر

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

گفتم که پدر رسم بزرگی نه چنین بود گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود

گفتم نه وقت سفرت بود چنین زود گفتا که مگو مصلحت حق چنین بود

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

شعر پدر برای سنگ قبر

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

به یاد شمع رویت همچنان پروانه میسوزم تورفتی من به جایت اندر این کاشانه می سوزم

گهی آیم کنار قبر تو دیده گریان گاهی از مهربانی های تو در خانه میسوزم

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

شعر پدر برای سنگ مزار

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

پدرم یاد تو هرگز نرود از دل ما

مگر آن روز که درخاک شود منزل ما

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

شعر ترکی پدر برای سنگ قبر

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

از خاطر دلها نرود یاد تو هرگز

ای آنکه به نیکی جا نام تو بودی

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

شعر درباره پدر برای سنگ قبر

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

حرمت هستی ما ای پدر از نام تو بود

تو مپندار که رفتی و فراموش شدی

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

شعر در مورد پدر برای سنگ قبر

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

بی تو هرگز زندگی شوری ندارد ، پدرم بی تو هـرگز شمع دل نوری ندارد ، پدرم

جای اشک از دیدگان خون می فشانم باز هم بی تو هرگز زندگی شوری ندارد ، پدرم

شعر حرف و عمل , شعر در مورد حرف و عمل , شعر درباره حرف و عمل , شعر در وصف حرف و عمل

شعر پدر روی سنگ قبر

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

سالی گذشت و ما همه محزون آن شبیم

کز داغ جانگداز فراقت به سر زدیم

پدر به وسعت بیکران دریای مهر تو

در خون نشسته و در غم شناوریم

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

شعر در مورد پدر برای سنگ قبر

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

آسمان امروز ببار، اینجا گلی پژمرده گشت

از غم داغ رخش، یک محفلی افسرده گشت

آسمان امروز ببار، ما صد جگر سوزانده ایم

چون پدر از بین ما رفت، قلب ما هم مرده گشت

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

شعر پدر بر سنگ قبر

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

درد من، درد فراق است، خدایا کم نیست

اشکهایم بجز از فراق و غم و ماتم نیست

بر دل غم زده و بغض پر از فریادم

بجز آن لطف نگاه پدرم مرهم نیست

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

شعر پدر جهت سنگ قبر

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

پدرم در سوگ تو دلهای ما پیوسته می گرید

سراپا همچو شمعی بی فروغ آهسته می گرید

تویی در خاطر ناشاد ما تا آخرین لحظه

به یادت چشم، چون ساغر بشکسته می گرید